Insolvens og økonomisk modgang

Send en forespørgsel og vi vender tilbage hurtigst muligt og altid indenfor 24 timer

Hos Sundgaard Advokater har vi stor erfaring med alle aspekter omkring insolvens, konkurs og økonomisk uføre. Vi er derfor kvalificerede til at hjælpe dig eller din virksomhed, med at få styr på eventuelle økonomiske udfordringer.

Insolvens

Når en virksomhed har økonomiske vanskeligheder, er det i såvel virksomhedens som kreditorernes interesse at få håndteret problemerne og få kortlagt, hvilke muligheder der er fremadrettet, dels for at sikre værdierne i virksomheden, dels for at sikre det fremadrettede samarbejde parterne imellem.

Mulige tiltag kan være aftaler med kreditorerne, intern omstrukturering, bistå med at skaffe ekstern finansiering eventuelt ved at fremskaffe nye investorer, overvejelser om rekonstruktion af virksomheden eller en konkurs.

Ofte er der behov for, at der handles hurtigt, og samtidig skal der indledes en tæt dialog mellem virksomheden og kreditorerne, sådan at tab for alle parter begrænses. Med rettidig omhu er det ofte muligt at redde hele eller dele af virksomheder, sikre aktiver, fremtidige indtjeningsmuligheder og samarbejder. Tiden er dog oftest den største udfordring, da man ofte kommer for sent i gang med arbejdet.

Som insolvensadvokater yder Sundgaard Advokater rådgivning inden for alle aspekter af insolvensområdet. Insolvensområdet stiller store krav til evnen af tænke ud af boksen og forsøge at finde løsninger, der sikrer aktiverne/værdierne, tilgodeser flertallet af kreditorerne, redder virksomheder og arbejdspladser og gerne sikrer fremtidig indtjening.

Sundgaard Advokater yder rådgivning til både kreditorer, herunder finansielle institutioner og virksomheder, hvor kunder, leverandører og samhandelspartnere har betalingsproblemer. Derudover yder vi rådgivning til virksomheder, der er økonomisk udfordret.

Sundgaard Advokater har bl.a. stor erfaring med:

Udover at tilbyde rådgivning i sager omhandlende insolvens, kan vi desuden også bistå inden for andre juridiske områder. Vi varetager bl.a. retssager og konflikthåndtering, hvor vi har ekspertise i alt mellem tvister i fast ejendom, konkurskarantæne og ledelsesansvar.

Hos Sundgaard Advokater er alle vores partnere certificerede insolvensadvokater. Advokatfirmaet behandler insolvenssager og konkursboer i hele landet. Blandt andet er advokat Gunvor Sundgaard Happe udpeget som en af Sø- og Handelsrettens skifterets 19 faste kuratorer. Kontoret behandler således et betydeligt antal konkurser og tvangsopløsningsager, og kontoret behandler konkursboer i hele landet, dog primært på Sjælland, hvor vi er geografisk placeret med kontor i både i København og Hillerød.

Vil du vide mere om insolvens? Så kontakt os for mere information.