Insolvens & rekonstruktion

 

Når en virksomhed har økonomiske problemer, er det i såvel virksomhedens som kreditorernes interesse at få kompetente insolvensadvokater til at håndtere problemerne, og få kortlagt hvilke muligheder der er fremadrettet – dels for at sikre værdierne i virksomheden, dels for at sikre det fremadrettede samarbejde.

Der kan være behov for at indgå aftaler med kreditorerne, overveje rekonstruktion af virksomheden eller en konkurs. Kreditorerne kan bl.a. være finansielle institutioner eller SKAT, og ofte er der behov for, at der handles hurtigt og behov for en tæt dialog mellem virksomheden og kreditorerne, således at tab for alle parter begrænses.

Sundgaard Advokater tiltræder som insolvensadvokater og yder rådgivning til virksomheder og personer, der har økonomiske problemer, ligesom Sundgaard Advokater yder rådgivning til kreditorer, herunder finansielle institutioner og virksomheder, hvor kunder, leverandører og samhandelspartnere har betalingsproblemer. Endvidere rådgiver advokatfirmaet købere af hele eller dele af en virksomhed med økonomiske problemer.

Sundgaard Advokater har stor erfaring med bl.a.:

  • Forhandlinger og indgåelse af aftaler mellem virksomheder med økonomiske problemer og kreditorer.
  • Indgåelse af interkreditoraftaler.
  • Inddrivelse.
  • Indgivelse af konkursbegæringer og begæring om rekonstruktion.
  • Behandling af konkursboer og rekonstruktioner, tvangsopløsninger.
  • Anmeldelse af krav og repræsentation af kreditorer i konkursboer.
  • Retssager mod konkursboer.
  • Omstødelses- og ledelsesansvarsager, konkurskarantænesager.
  • Håndtering af fast ejendom, herunder behandling af tvangsauktioner, såvel som rekvirent, for panthavere i ejendommen som for køber af fast ejendom på tvangsauktioner.

Hos Sundgaard Advokater er flere af vores partnere certificeret insolvensadvokater. Advokatfirmaet behandler insolvenssager og konkursboer i hele landet. Vores faste kurator, Gunvor Sundgaard Happe, er udpeget af skifteretterne som kurator i konkursboer i store dele af landet, men primært på Sjælland, hvor vi er geografisk placeret.

Ring eller skriv for en uforpligtende drøftelse af situationen og få forslag og råd i forhold til det videre forløb.

Kreditoranmeldelser

Kreditoranmeldelser foregår via følgende link:
https://kreditor.sundgaardadvokater.dk/

Skal vi også hjælpe dig?

Udfyld formularen herunder, og send os en 100% uforpligtende forespørgsel. Vi vender tilbage med et svar hurtigst muligt. Kontakt os i dag!