Retssager og konflikthåndtering

Send en forespørgsel og vi vender tilbage hurtigst muligt og altid indenfor 24 timer

Hos Sundgaard Advokater har vi stor erfaring med alle aspekter omkring insolvens, konkurs og økonomisk uføre. Vi er derfor kvalificerede til at hjælpe dig eller din virksomhed, med at få styr på eventuelle økonomiske udfordringer.

Retssager og konflikthåndtering

Førelse af retssager er et vigtigt speciale hos Sundgaard Advokater. Vi har stor erfaring og interesse i den særlige opgave at føre retssager, der stadig er kernen i advokatgerningen, og den eneste tilbageværende disciplin, som kræver en advokatbestalling (når man møder for andre). Vi værner om denne opgave, hvilket blandt andet kommer til udtryk ved, at vores partner advokat Gunvor Sundgaard Happe er repræsenteret i bestyrelsen i Foreningen af Procedureadvokater, ligesom advokat Thomas Torré Christiansen underviser i hovedforhandling på advokatuddannelsen og i civilprocesret på Københavns Universitet.

Vi er meget bevidste om, at retssager kan være en dyr og langsommelig proces. I mange tilfælde kan det derfor af tidsmæssige, forretningsmæssige og økonomiske årsager være en fordel for parterne at forsøge at opnå en udenretlig løsning, som begge parter kan acceptere.

Hvis en retssag dog er uundgåelig, er det vigtigt at anlægge den rette strategi i forhold til håndtering af selve tvisten, bevissikring samt at sikre, at sagsbehandlingen ikke forlænges unødig, og at omkostningerne begrænses.

Sundgaard Advokater yder naturligvis også rådgivning i forbindelse med at opnå løsning uden anlæggelse af retssag.

Vi fører retssager i hele landet ved byretterne, landsretterne og Højesteret.

At føre retssager kræver særlig erfaring både inden for procesretten og specifikt inden for det erhvervsområde, sagen handler om. Du kan her på siden læse mere om de enkelte emner, som vi blandt andet fører retssager indenfor.

Udover at varetage retssager og konflikthåndtering, kan vi også bistå inden for andre juridiske områder. Vi tilbyder bl.a. rådgivning omhandlende erhvervs- og selskabsretlige forhold, hvor vi bistår ved alt mellem etablering af virksomheder og selskabers ophør.