Send en forespørgsel og vi vender tilbage hurtigst muligt og altid indenfor 24 timer

Hos Sundgaard Advokater har vi stor erfaring med alle aspekter omkring insolvens, konkurs og økonomisk uføre. Vi er derfor kvalificerede til at hjælpe dig eller din virksomhed, med at få styr på eventuelle økonomiske udfordringer.

Konkursbehandling

Konkursbehandling

Som kurator ved konkursbehandling af konkursboer er det vores opgave at realisere alle konkursboets aktiver med henblik på at skaffe flest mulige midler til konkursboet og derved opnå den bedste dividende til konkursboets kreditorer. Derudover har man som kurator en række pligter efter konkursloven til at foretage undersøgelser og vurderinger, herunder for eksempelvis undersøgelse af konkurskarantæne, omstødelse samt ved mistanke om strafbare forhold at orientere politiet.

Kurator varetager de samlede kreditorers interesser. Det betyder, at kurator ikke kun må varetage enkelte kreditors interesser. Hvis dette ikke kan undgås, er kurator inhabil og må fratræde. Alternativt kan retten vælge, at der skal udpeges flere kuratorer i et konkursbo, der håndterer hver sine opgaver, for at sikre fuldstændig habilitet.

Kurator vælges af skifteretten alene. Dommeren vil dog altid rådføre sig med de tilstedeværende kreditorer. Dette skyldes blandt andet, at et flertal af kreditorerne kan kræve afholdelse af et egentligt kuratorvalg, hvor flertallet efter beløb kan vælge en anden kurator, end den af skifteretten udpegede.

Ejer/direktør kan også være med til at foreslå skifteretten en kurator, hvilket særligt er relevant, hvis det er selskabet selv, der har indgivet en begæring om konkurs. Ejerkredsen kan i øvrigt også stemme for en kurator ved et valg, hvis de selv er kreditor i selskabet.

Læs mere om hvordan vi kan hjælpe ved insolvens og økonomisk modgang her.

VI TÆNKER UD AF BOKSEN

Optimal bobehandling forudsætter en blanding af effektive sagsgange og kreative løsninger, hvor vi ikke er bange for at tænke ud af boksen for at opnå de bedste resultater.

Effektiviteten kommer hos os dels ved vores it-understøttelse, der giver mange procesbesparende skridt, og dels ved vores fokus på, at alle opgaver udføres af den rette medarbejdergruppe, så bobehandlingen ikke bliver dyrere end nødvendigt.

Videre vægter vi altid en konstruktiv dialog højt, uanset om det er med selskabets ledelse, kreditorerne eller øvrige samarbejdspartnere, herunder offentlige myndigheder, opkøbere og øvrige interessenter i behandlingen af et konkursbo. Konkursbobehandling er et konfliktfyldt arbejdsområde, så det er særlig vigtigt, at alle behandles med den nødvendige respekt med henblik på at optimere bobehandlingen og sikre de bedste priser for virksomhedens aktiver med henblik på at opnå den bedst mulige dividende til konkursboets kreditorer.

Endelig er det vigtigt at få fremmet konkursboerne, så kreditorerne kan modtage deres dividende og konkursboerne kan blive lukket inden for rimelig tid.

Indgivelse af anmodning om rekonstruktion

Hos Sundgaard Advokater bistår vi både selskabers egen ledelse/ejere om indgivelse af egen begæringer om konkurs og kreditorer, der ønsker at indgive konkursbegæringer mod selskaber eller personer, der ikke kan betale sin gæld, efterhånden som den forfalder til betaling.

Der er en række juridiske betingelser, der skal være opfyldt for at indgive konkursbegæring, ligesom der er formkrav til konkursbegæringen. Vi bistår i hele processen, herunder ved deltagelse vi i mødet i skifteretten, når konkursbegæringen skal behandles.