Send en forespørgsel og vi vender tilbage hurtigst muligt og altid indenfor 24 timer

Hos Sundgaard Advokater har vi stor erfaring med alle aspekter omkring insolvens, konkurs og økonomisk uføre. Vi er derfor kvalificerede til at hjælpe dig eller din virksomhed, med at få styr på eventuelle økonomiske udfordringer.

Gældssanering

En person, der er forgældet (kvalificeret insolvent), kan blive gældssaneret, hvilket betyder, at pågældende, efter at have betalt en dividende af sin gæld i en årrække, bliver gældfri. Der stilles en række betingelser for at blive gældssaneret, og skifteretten har en vejledningspligt for de personer, der søger gældssanering. Du kan læse mere om gældssanering på domstol.dk.

En indledning om gældssanering skal indsendes til skifteretten. Hvis skifteretten finder, at betingelserne for at indlede gældssanering er opfyldt, vil skifteretten udpege en medhjælper (en advokat som retten vælger). Denne medhjælper skal så bistå retten med at vurdere og indstille, om den person, der ønsker gældssanering, opfylder kravene hertil.

Hvis du som person er taget under konkursbehandling, eller har kautioneret for et selskabs gæld og selskabet er taget under konkurs, er der mere lempelige regler for at få en gældssanering. Der er dog en tidsmæssig begrænsning, da du skal have ansøgt om gældssanering, inden konkursboet er lukket. Du kan læse mere om konkursbehandling her. 

Tidsrammen, for hvor længe man skal afdrage på sin gæld (betale dividende til kreditorerne), inden man bliver gældfri, er typisk 5 år, når der søges gældssanering uden for en konkurs og 3 år ved ansøgning om gældssanering, når man er under konkurs.

Hos Sundgaard Advokater tilbyder vi hjælp til gældssanering. Vi bistår med at vurdere, om betingelserne for at kunne få en gældssanering er opfyldt, ligesom vi bistår med at indgive en anmodning til skifteretten og deltager eventuelt i retsmøder.