Send en forespørgsel og vi vender tilbage hurtigst muligt og altid indenfor 24 timer

Hos Sundgaard Advokater har vi stor erfaring med alle aspekter omkring insolvens, konkurs og økonomisk uføre. Vi er derfor kvalificerede til at hjælpe dig eller din virksomhed, med at få styr på eventuelle økonomiske udfordringer.

Betalingsaftaler

Hvis et selskab er kommet i økonomiske vanskeligheder, kan det være nødvendigt at forsøge at lave en aftale med kreditorer. Det kan være bank, leverandører eller for eksempelvis Gældsstyrelsen.

Der kan også være behov for at indgå aftaler i tilfælde af, at din virksomhed allerede er gået konkurs, og du hæfter som kautionist over for eksempelvis banken.

I alle tilfælde er det en god ide at have den rette rådgiver med til at bistå sig. Hos Sundgaard Advokater bistår vi med forhandlingerne og indgåelse af kreditoraftaler med henblik på at undgå en afvikling efter konkurslovens regler. Aftaler med kreditorer kombineres indimellem med fremskaffelse af ny kapital og investorer, og der bistår Sundgaard Advokater tillige.

Det hænder også, at en kreditor (som oftest Gældsstyrelsen) som betingelse for at godkende en kreditoraftale, kræver at en uvildig advokat afgiver en såkaldt §13b, nr. 3- erklæring. Denne erklæring skal primært afklare, om der er foretaget dispositioner, der kan omstødes, være ansvarspådragende eller om forretningsførelse har været ”groft uforsvarlig”. Hos Sundgaard Advokater bistår vi med udarbejdelse af sådanne erklæringer.

Endelig er det vigtigt at få fremmet konkursboerne, så kreditorerne kan modtage deres dividende og konkursboerne kan afsluttes inden for rimelig tid.

Læs mere om hvordan vi kan hjælpe ved insolvens og økonomisk modgang her.