Ny lov om ændring af rekonstruktionsreglerne er netop vedtaget i Folketinget – det giver bl.a. revisorerne mulighed for en ny rolle og virksomhederne lettere muligheder for at blive rekonstrueret og holde omkostningerne nede

Ændringer i reglerne om rekonstruktion I den kommende tid forventes flere virksomheder at få brug for hjælp til at rekonstruere deres økonomi. Mange – ellers levedygtige – virksomheder har haft en svær tid på grund af Covid-19 og dens påvirkning på virksomhedernes ellers sunde forretninger. Derfor har Konkursrådet foreslået ændringer af reglerne for rekonstruktioner for at forsøge at gøre processen …

ERSTATNING TIL MINKAVLERE OG FØLGEERHVERV

af advokat Thomas Torré Christiansen Et flertal i folketinget er nu endeligt blevet enige en aftale om erstatning til minkavlere og minkafhængige følgeerhverv. Erstatning til minkavlerne:For minkavlernes vedkommende er det væsentligste nye, at man nu offentliggør principperne for, hvordan erstatningen udmåles. Erstatningen til minkavlerne fastsættes på følgende måde: Erstatning for aflivede mink og for tabt indtjening i 2021 Her udbetales …

Netværk for udveksling af muligheder for at rejse erstatningskrav i anledning af statsministeriet beslutning af 3. november 2020 om aflivning af alle mink i Danmark

af advokat Thomas Torré Christiansen Hvem er vi?Advokat Thomas Torre Christiansen, der er partner i Sundgaard Advokater, og specialist i insolvensret og retssagsbehandling har i samarbejde med Erol Altunöz, der er indehaver og direktør i pelsbrokerfirmaet MinkLink ApS har i fællesskab taget skridt til at etablere et netværk for erhvervsdrivende, der er blevet berørt af de afledte konsekvenser af nedlukningen …

Kan kreditorer forhandle eller købe sig til en bedre retsstilling i konkursboer?

af Gunvor Sundgaard Happe Ligelighedsprincippet Når en virksomhed går konkurs, fratages virksomheden og ledelsen i virksomheden retten til at råde over virksomhedens aktiver, idet alle virksomhedens aktiver inddrages i konkursboet, hvorefter bobehandlingen varetages af en af skifteretten udpeget kurator. Konkursboets formue skal deles ligeligt mellem de almindelige simple kreditorer, jf. konkurslovens § 97, efter kreditorer med bedre retsstilling, f.eks. som …

Regler om anpartshaver- og aktionærlån

af advokat Gunvor Sundgaard Happe. Nu kan anparts- og aktieselskaber lovligt yde lån til kapitalejerne, forudsat en række betingelser er opfyldt. Folketinget har den 1. december 2016 vedtaget nye regler om kapitalejerlån, hvilket medfører, at kapitalselskaber (anparts- og aktieselskaber) efter den 1. januar 2017 lovligt har mulighed for at yde lån til kapitalejerne. Endvidere kan visse ulovlige anparts- og aktionærlån …

Bopæl og fast job i udlandet udelukker ikke automatisk en konkurs i Danmark

af advokat Gunvor Sundgaard Happe. Østre Landsret har den 1. juli 2016 i en konkret sag (B-1276) om konkurs afsagt kendelse om, at en person kunne tages under konkursbehandling i Danmark, selvom pågældende var bosiddende i udlandet og havde fuldtidsarbejde i USA. Landsretten fandt, at pågældende person havde erhvervsværneting i Danmark, og derfor kunne konkursbegæringen behandles ved en dansk skifteret, …

Hvornår pålægges konkurs karantæne?

af advokat Gunvor Sundgaard Happe. Reglerne om at pålægge ledelsen i en virksomhed konkurskarantæne trådte i kraft 1. januar 2014 og har således været anvendt i mere end 1½ år. Det er derfor nu muligt at konstatere, hvordan reglerne anvendes i praksis, og hvad der skal til, for at der pålægges konkurskarantæne. Betingelserne for at pålægge konkurskarantæne og retsvirkningerne heraf …