Ønsker du at blive en del af et ungt, moderne advokatkontor med speciale i insolvensret og generel erhvervsret, med udsigt fra 1. parket til Søerne?

Sundgaard Advokater er i vækst, og vi søger lige nu 1-2 stud.jur./stud.merc.jur. med tiltrædelse hurtigst muligt vores kontor på Søtorvet 5 i indre København. Det er en fordel, hvis du har færdiggjort din bachelor, men det er ikke et krav. Sundgaard Advokater er et mindre advokatkontor, som trods sine ganske få år på bagen hører til blandt de advokatkontorer i …

Relevant ved anlæg af og førelse af retssager og indgivelse af konkursbegæringer og rekonstruktionsbegæringer: Den nye retsafgiftslov – Forenkling af reglerne om retsafgifter.

Den 1. oktober 2021 træder en ny retsafgiftslov i kraft, hvilket betyder en væsentlig forenkling af de nuværende regler. Formålet med retsafgifter Retsafgift er en afgift, der skal betales til domstolene i de fleste civile sager. Formålet med retsafgifterne er blandt andet fiskalt, eftersom de udgør en indtægt for staten og således kompenserer staten for dennes omkostninger ved sagsanlæg. Desuden …

Nye regler om rekonstruktion

Ny lov om ændring af rekonstruktionsreglerne er netop vedtaget i Folketinget – det giver bl.a. revisorerne mulighed for en ny rolle og virksomhederne lettere muligheder for at blive rekonstrueret og holde omkostningerne nede. I den kommende tid forventes flere virksomheder at få brug for hjælp til at rekonstruere deres økonomi. Mange – ellers levedygtige – virksomheder har haft en svær …

Erstatning til minkavlere og følgeerhverv

af advokat Thomas Torré Christiansen Et flertal i folketinget er nu endeligt blevet enige en aftale om erstatning til minkavlere og minkafhængige følgeerhverv. Erstatning til minkavlere For minkavlernes vedkommende er det væsentligste nye, at man nu offentliggør principperne for, hvordan erstatningen udmåles. Erstatningen til minkavlerne fastsættes på følgende måde: Erstatning for aflivede mink og for tabt indtjening i 2021 Her …

Netværk for udveksling af muligheder for at rejse erstatningskrav i anledning af statsministeriet beslutning af 3. november 2020 om aflivning af alle mink i Danmark

af advokat Thomas Torré Christiansen Hvem er vi?Advokat Thomas Torre Christiansen, der er partner i Sundgaard Advokater, og specialist i insolvensret og retssagsbehandling har i samarbejde med Erol Altunöz, der er indehaver og direktør i pelsbrokerfirmaet MinkLink ApS har i fællesskab taget skridt til at etablere et netværk for erhvervsdrivende, der er blevet berørt af de afledte konsekvenser af nedlukningen …

Kan kreditorer forhandle eller købe sig til en bedre retsstilling i konkursboer?

af Gunvor Sundgaard Happe Ligelighedsprincippet Når en virksomhed går konkurs, fratages virksomheden og ledelsen i virksomheden retten til at råde over virksomhedens aktiver, idet alle virksomhedens aktiver inddrages i konkursboet, hvorefter bobehandlingen varetages af en af skifteretten udpeget kurator. Konkursboets formue skal deles ligeligt mellem de almindelige simple kreditorer, jf. konkurslovens § 97, efter kreditorer med bedre retsstilling, f.eks. som …

Regler om anpartshaver- og aktionærlån

af advokat Gunvor Sundgaard Happe. Nu kan anparts- og aktieselskaber lovligt yde lån til kapitalejerne, forudsat en række betingelser er opfyldt. Folketinget har den 1. december 2016 vedtaget nye regler om kapitalejerlån, hvilket medfører, at kapitalselskaber (anparts- og aktieselskaber) efter den 1. januar 2017 lovligt har mulighed for at yde lån til kapitalejerne. Endvidere kan visse ulovlige anparts- og aktionærlån …

Bopæl og fast job i udlandet udelukker ikke automatisk en konkurs i Danmark

af advokat Gunvor Sundgaard Happe. Østre Landsret har den 1. juli 2016 i en konkret sag (B-1276) om konkurs afsagt kendelse om, at en person kunne tages under konkursbehandling i Danmark, selvom pågældende var bosiddende i udlandet og havde fuldtidsarbejde i USA. Landsretten fandt, at pågældende person havde erhvervsværneting i Danmark, og derfor kunne konkursbegæringen behandles ved en dansk skifteret, …

Hvornår pålægges konkurs karantæne?

af advokat Gunvor Sundgaard Happe. Reglerne om at pålægge ledelsen i en virksomhed konkurskarantæne trådte i kraft 1. januar 2014 og har således været anvendt i mere end 1½ år. Det er derfor nu muligt at konstatere, hvordan reglerne anvendes i praksis, og hvad der skal til, for at der pålægges konkurskarantæne. Betingelserne for at pålægge konkurskarantæne og retsvirkningerne heraf …