Send en forespørgsel og vi vender tilbage hurtigst muligt og altid indenfor 24 timer

Hos Sundgaard Advokater har vi stor erfaring med alle aspekter omkring insolvens, konkurs og økonomisk uføre. Vi er derfor kvalificerede til at hjælpe dig eller din virksomhed, med at få styr på eventuelle økonomiske udfordringer.

Tvangsauktion

Når man som kreditor har pant eller udlæg i en fast ejendom og det underliggende gældsforhold ikke overholdes, så har man mulighed for at begære ejendommen solgt på tvangsauktion.

Dette sker ved at indgive en begæring herom til fogedretten, der herefter indkalder til et vejledningsmøde. Her fastsættes det nærmere forløb for auktionen, herunder hvordan den skal annonceres, og hvornår den skal afholdes. Det er rekvirenten, der står for alt arbejdet med at udarbejde sagsopstilling, annoncering, fremvisninger osv. Her bør man antage advokatbistand.

Efter selve tvangsauktionen er ejendommen solgt til et højeste bud, og budsummen fordeles i prioritetsrækkefølgen.

Hos Sundgaard Advokater tilbyder vi hjælp til tvangsauktion, hvor vi bistår både panthavere og udlægshavere med at begære ejendomme på tvangsauktioner, både i forbindelse med konkurs eller som kreditorrepræsentant.

Som køber på en tvangsauktion kan man være heldig at gøre en rigtig god handel, fordi priser på tvangsauktioner typisk ligger en del under priserne i fri handel. Dette skyldes bl.a. at flere afholder sig fra at byde på tvangsauktion, da det kræver, at man kender de særlige regler og vilkår, der gælder for tvangsauktioner, at der ved køb på tvangsauktion kun er begrænset mulighed for at besigtige ejendommen, og oplysningerne om om ejendommen er typisk er begrænset, ligesom man som køber ikke kan gøre mangelskrav gældende over for nogen.

Se listen over de aktuelle tvangsauktioner på www.tvangsauktioner.dk

For at byde på en tvangsauktion skal man normalt stille en kontant sikkerhed for omkostningerne ved en ny auktion og herefter inden for få dage en betydeligt større sikkerhed. Dog fritages man fra at stille sikkerhed, hvis man er repræsenteret ved en advokat, hvis advokaten indestår for opfyldelsen af sikkerheden/buddet.

Vi bistår købere af ejendomme på tvangsauktioner. Det er dog vigtigt at du kontakter os i god tid inden auktionen.