Send en forespørgsel og vi vender tilbage hurtigst muligt og altid indenfor 24 timer

Hos Sundgaard Advokater har vi stor erfaring med alle aspekter omkring insolvens, konkurs og økonomisk uføre. Vi er derfor kvalificerede til at hjælpe dig eller din virksomhed, med at få styr på eventuelle økonomiske udfordringer.

Rekonstruktion og turnaround

Rekonstruktion efter konkurslovens regler er et alternativ til konkursbehandling.

Det er en betingelse for at gå i rekonstruktion, at virksomheden ikke kan betale sine kreditorer, efterhånden som disses krav forfalder til betaling (at virksomheden er insolvent).

En rekonstruktion kan både indeholde en egentlig akkord og eventuelt et moratorium (betalingsudsættelse) med selskabets kreditorer og/eller et salg af virksomhedens drift (virksomhedsoverdragelse), hvorefter den tilbageværende ”skal”, dvs. selskabets cvr.nr. går konkurs. Formålet derved er at sikre aktiverne og arbejdspladsen og redde sunde virksomheder, der af forskellige årsager har fået økonomiske vanskeligheder. De to former for rekonstruktion (akkord og virksomhedsoverdragelse) kan godt kombineres.

Det er i sidste ende virksomhedens kreditorer, der bestemmer, om rekonstruktionen skal gennemføres, efter at kreditorerne har modtaget først rekonstruktionsplan og til sidst rekonstruktionsforslag fra rekonstruktøren.

Det er en forudsætning for at indlede rekonstruktion, at virksomheden finder en, der vil være rekonstruktør (typisk en advokat), som skifteretten herefter udpeger som rekonstruktør. Derudover kan der også udpeges en regnskabskyndig tillidsmand (oftest en revisor), hvilket dog ikke automatisk er et krav i alle rekonstruktioner. Er der ikke udpeget en regnskabskyndig tillidsmand, vil rekonstruktøren typisk alliere sig med virksomhedens revisor.

Rekonstruktøren (og tillidsmanden – hvis der er udpeget en tillidsmand) skal bistå virksomhedens virksomhedsledelse med at finde en fremadrettet løsning for virksomheden, herunder for den fremadrettede drift.

Hos Sundgaard Advokater har vi erfaring med at være rekonstruktører, og vi kan også bistå med at finde en egnet tillidsmand.

Vi bistår også med udenretlige rekonstruktioner og turnaround, hvis der stadig er likviditet til at forsøge at redde virksomheden (eller en del af virksomheden) uden skifterettens hjælp. I disse tilfælde er det ofte nødvendigt at indgå kreditoraftaler med de største kreditorer. Det er i visse tilfælde nødvendigt at skaffe investorer eller sælge hele elle dele af virksomheden. Vi bistår i den sammenhæng såvel med rådgivning, forhandlinger, udarbejdelse af de nødvendige dokumenter og skabe kontakt til potentielle investorer og købere

Indgivelse af rekonstruktionsanmodninger

Hos Sundgaard Advokater bistår vi både selskabers egen ledelse/ejere om indgivelse af anmodning om rekonstruktion og evt. kreditorer, der kan se en fordel heri.

Hvis du som ejer og leder af en virksomhed modtager en konkursbegæring fra en af dine kreditorer, så kan du købe dig tid til at forsøge at redde virksomheden ved at indgive en begæring om rekonstruktion. Når skifteretten modtager en begæring om rekonstruktion, og begæringen opfylder de formelle betingelser, herunder indeholder forslag til en rekonstruktør, skal rekonstruktionen altid indledes. Det vil sige, at virksomheden derved kan hindre/udsætte behandlingen af en konkursbegæring.