Send en forespørgsel og vi vender tilbage hurtigst muligt og altid indenfor 24 timer

Hos Sundgaard Advokater har vi stor erfaring med alle aspekter omkring insolvens, konkurs og økonomisk uføre. Vi er derfor kvalificerede til at hjælpe dig eller din virksomhed, med at få styr på eventuelle økonomiske udfordringer.

Ledelsesansvar

Som direktør i et konkursbo kan du risikere at blive mødt af et krav fra kurator, fordi kurator mener, at driften er videreført ud over det tidspunkt, hvor det var håbløst, eller kurator mener, at ledelsen har bistået til omstødelige dispositioner på ansvarspådragende vis. Efter retspraksis er man forpligtiget til at indstille driften, hvis videreførelse er håbløs, og den kan medføre et tab for ens kreditorer.

Disse ansvarssager er ofte komplicerede at føre, og ikke alle advokater påtager sig dem. Hos Sundgaard har vi stor erfaring inden for både større og mindre ledelsesansvarssager både som kurator og på vegne af selskabets ledelse.

Ligeledes har vi stor erfaring i revisoransvarssager, hvor eksempelvis et konkursbo har anlagt ansvarssag mod revisor, da kurator i konkursboet ikke mener, at revisor eksempelvis har overholdt god revisionsskik eller opfyldt andre forpligtelser med tab til følge for kreditorerne. Vi har også erfaring med andre sager mod revisorer.

Sagerne er ofte meget bevistunge og de kan derfor hurtigt blive dyre at føre. Hvis man bliver mødt af et krav, så er det altid vigtigt at starte med at undersøge, om man er dækket af en forsikring. Det er dog også dyrt for kurator, så det er vigtigt at lægge en grundig strategi fra start af.

Ved sager mod revisorer vil der ofte være behov for et syn og skøn eller en udtalelse fra responsumudvalget for FSR- danske revisorer. Der har vi også betydelig erfaring med at bistå, herunder med udarbejdelse af skønstemaer og spørgsmål til responsumudvalget, typisk i tæt samarbejdet med revisorer.