Send en forespørgsel og vi vender tilbage hurtigst muligt og altid indenfor 24 timer

Hos Sundgaard Advokater har vi stor erfaring med alle aspekter omkring insolvens, konkurs og økonomisk uføre. Vi er derfor kvalificerede til at hjælpe dig eller din virksomhed, med at få styr på eventuelle økonomiske udfordringer.

Tvister om erhvervsforhold

I erhvervsforhold er tvisterne mangeartede. De kan eksempelvis vedrøre misligholdelse af samhandelsaftaler, misligholdelse af betalingsaftaler, uenigheder om det mellem flere parter aftalte, uenighed om fortolkning af kontrakter, forsinkelser med leveringer, tvister mellem flere ejere af et selskab, tvister i forbindelse med ejendomshandel etc.

Er der uenighed mellem ellers velfungerende samhandelspartnere eller uenighed mellem ejere af en virksomhed, er det nødvendigt at få løst konflikten hurtigt og effektivt, så samarbejdet kan reddes, eller alle parter kommer fornuftigt videre.

Ofte kan det være hensigtsmæssigt at forsøge at løse tvisten ved forhandling og i visse tilfælde ved mediation, inden en egentlig retssag (eller voldgiftssag) iværksættes.

Vi har betydelig erfaring med de forskellige typer erhvervstvister og med at skaffe den bedste løsning for vores klienter. Vi gør meget ud at sparre med klienten og finde ud af, hvad der er vigtigt for den enkelte klient i den givne situation, og hvilke konkrete behov og ønsker hos klienten, vi skal fokusere på.

Har du eventuelle spørgsmål så kontakt os endelig.