Send en forespørgsel og vi vender tilbage hurtigst muligt og altid indenfor 24 timer

Hos Sundgaard Advokater har vi stor erfaring med alle aspekter omkring insolvens, konkurs og økonomisk uføre. Vi er derfor kvalificerede til at hjælpe dig eller din virksomhed, med at få styr på eventuelle økonomiske udfordringer.

Omstødelse i konkurs

I konkursboer gælder der et princip om ligebehandling af alle kreditorerne.

Det betyder blandt andet i praksis, at der gælder et system af regler for, hvornår man kan risikere at blive mødt med et krav om tilbagebetaling af allerede modtagne penge fra et selskab/skyldner, der efterfølgende går konkurs (omstødelse/omgørelse af en betaling/disposition).

Udgangspunktet er, at jo tættere man er på det økonomiske sammenbrud, jo større er sandsynligheden for, at man kan blive forpligtiget til at betale et modtaget beløb tilbage, som man har modtaget af virksomheden, inden den gik konkurs. I tilfælde af tilbagebetaling kan man altid anmelde sit krav i konkursboet og få del i aktivmassen. Et omstødelseskrav betyder altså ikke, at man automatisk har gjort noget forkert, eller at ens krav ikke består.

Hvis man mødes af et omstødelseskrav fra kurator, så er det som udgangspunkt altid en god ide at få juridisk hjælp. Der er mange relevante overvejelse i den sammenhæng, såvel i relation til en fortolkning af omstødelsesreglerne som i relation til de strategiske- og økonomiske overvejelser, når man bliver mødt med et omstødelseskrav fra et konkursbo.

Er du blevet mødt med fra et omstødelseskrav fra konkursbo side, så er det kurator, der skal stævne. Dette skal som udgangspunkt ske inden for 1 år efter selskabet/skyldner blev taget under konkursbehandling.

Eksempler betalinger, der kan være omstødelige, er betalinger der har fundet sted kort forud for konkursen især 3-6 måneder før, der blev indgivet konkursbegæring til skifteretten mod skyldner/selskabet eller i perioden fra der er indgivet konkursbegæring og frem til konkursens indtræden.

Hvis konkursboet er ønsker at omstøde betalinger eller dispositioner over for nærstående, som kan være koncernforbundne selskaber/personer eller familiemedlemmer, så vil kurator i konkursboet typisk se flere år tilbage i tid.

Ud over at der kan ske omstødelse af betalinger og andre dispositioner, fx gavedispositioner (dispositioner der ikke er forretningsmæssigt begrundede), kan der ske omstødelse af udlæg, sikkerhedsstillelser, høj løn under nogle nærmere omstændigheder og tidsfrister. Endelig gælder der en såkaldt generalklausul, hvor der kan ske omstødelse af alle dispositioner, hvis de vurderes at være tilstrækkeligt alvorlige (utilbørlige).

Sundgaard Advokater bistår inden for alle aspekter af omstødelsessager lige fra vurderingen af, om der reelt er en sag fra konkursboets side, såvel det juridiske som det forretningsmæssige aspekt, forhandlinger med kurator og selv førelsen af omstødelsessagerne.