Send en forespørgsel og vi vender tilbage hurtigst muligt og altid indenfor 24 timer

Hos Sundgaard Advokater har vi stor erfaring med alle aspekter omkring insolvens, konkurs og økonomisk uføre. Vi er derfor kvalificerede til at hjælpe dig eller din virksomhed, med at få styr på eventuelle økonomiske udfordringer.

Konkurskarantæne

Kurator i et konkursbo skal i medfør af konkurslovens regler foretage en vurdering af, om ledelsen i en erhvervsvirksomhed, der er gået konkurs, har handlet groft uforsvarligt i sin forretningsførelse. Hvis dette findes at være tilfældet, skal kurator lave en indstilling til skifteretten om, at der skal indledes en sag om konkurskonkurskarantæne mod hele eller dele af ledelsen. Hvis skifteretten følger indstillingen, hvilket skifteretten som udgangspunkt altid gør, så skal kurator stævne selskabets ledelse. Denne stævning forkyndes over for selskabets ledelse, der derefter skal afgive et svarskrift for ikke at blive pålagt konkurskarantæne i overensstemmelse med kurators indstilling.

Hvis der indledes en retssag om konkurskarantæne mod ledelsen, kan ledelsen få beskikket en advokat til at hjælpe sig. Hvis ledelsen ender med at bliver pålagt konkurskarantæne, bliver ledelsen pålagt at betale sagens omkostninger, der dog i første omgang betales af statskassen.

Hvis ledelsen i en erhvervsvirksomhed pålægges konkurskarantæne, må pågældende ledelse som udgangspunkt ikke udgøre ledelsen i et kapitalselskab (aktie- eller anpartsselskab) i op til tre år. Derimod er der ikke noget i vejen for at drive virksomhed i personligt regi, hvor man hæfter for alle virksomhedens forpligtelser.

Elementer, som kurator lægger vægt på i sin vurdering af, om virksomheden har været drevet groft uforsvarligt, er:

Om driften har været groft uforsvarlig er en konkret vurdering og et samlet skøn over alle omstændighederne i sagen. Der er derfor overladt kurator et vidt skøn, men i sidste ende er det en dommers skøn, om driften efter en samlet vurdering må anses for at være groft uforsvarlig.