Send en forespørgsel og vi vender tilbage hurtigst muligt og altid indenfor 24 timer

Hos Sundgaard Advokater har vi stor erfaring med alle aspekter omkring insolvens, konkurs og økonomisk uføre. Vi er derfor kvalificerede til at hjælpe dig eller din virksomhed, med at få styr på eventuelle økonomiske udfordringer.

Tvister om fast ejendom

Handel med fast ejendom er tillige et område, der traditionelt set også har givet anledning til mange tvister, hvoraf mange er endt ved domstolene. Det gælder typisk sager om mangler ved ejendommen, fordi ejendommen ifølge køberen ikke lever op til det aftalte eller forventede.

Ved indførslen af huseftersynsordningen og reglerne om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom i 1996 er antallet af retssager om erstatning på grund af mangler ved fast ejendom faldet markant. Ordningen indebærer nemlig, at en sælger af en fast ejendom ikke hæfter for mangler ved bygningen, hvis der er udarbejdet en tilstands- og elinstallationsrapport og givet et tilbud om betaling af halvdelen af en ejerskifteforsikring. Herefter ifalder sælger kun erstatningsansvar, hvis sælger bevidst (forsætligt eller groft uagtsomt) har fortiet oplysninger over for køberen.

Trods disse beskyttelsesregler giver området dog stadig anledning til erstatningssager, sager om arealmangler og sager mod den bygningssagkyndige for fejl ved tilstandsrapporten eller mod ejerskifteforsikringsselskabet.

I sager om mangler ved fast ejendom er det vigtigt, at man sikrer sig et ordentligt bevis for, hvordan ejendommens stand var på overtagelsesdagen. Dette kan gøres ved en såkaldt isoleret bevisoptagelse, hvor retten udmelder en sagkyndig skønsmand til at besvare nogle konkrete spørgsmål. Når denne skønserklæring foreligger, er sagen ofte i realiteten afgjort og kan ofte løses ved et udenretligt forlig.

Sager om mangler ved fast ejendom er som regel dækket af en retshjælpsforsikring. Udover at vi bistår med selve tvisten, bistår vi også med at ansøge om forsikringsdækning til sagen, hvis det er relevant.

Ligeledes kan vi bistå ved andre sager omhandlende retssager og konflikthåndtering.