Send en forespørgsel og vi vender tilbage hurtigst muligt og altid indenfor 24 timer

Hos Sundgaard Advokater har vi stor erfaring med alle aspekter omkring insolvens, konkurs og økonomisk uføre. Vi er derfor kvalificerede til at hjælpe dig eller din virksomhed, med at få styr på eventuelle økonomiske udfordringer.

Fordringsprøvelse

En af kurators opgaver i et konkursbo er at tage stilling til alle de af kreditorerne anmeldte krav. Dette kaldes fordringsprøvelse.

Fordringsprøvelse sker kun, hvis det tyder på, til at den konkrete gruppe af kreditorer har udsigt til at modtage dividende (delvis dækning af deres krav). Er der udsigt til dividende til kreditorerne, vil kurator altså fortage en vurdering (fordringsprøvelse) af de anmeldte krav i konkursboet.

Processen er således, at kurator i konkursboet i første omgang vurderer, om der foreligger tilstrækkelig dokumentation til at godkende de anmeldte krav, eller om et eller flere krav skal anmeldes. Herefter indkalder kurator til et fordringsprøvelsesmøde, der foregår på kurators kontor. Senest 14 dage inden mødet skal kurator sende sin indstilling af, om de enkelte krav godkendes eller afvises, til skifteretten, hvor indstilling.

Enhver kreditor i konkursboet kan protestere mod kurators vurderinger/indstiller af alle krav, og altså ikke kun sit eget krav. En protest skal være kommet frem senest på mødet. Hvis kurator fastholder sin vurdering af et kravs berettigelse, så er det op til enhver af kreditorerne at stævne konkursboet, hvis man ikke er enig i vurderingen. En stævning skal være indgivet til skifteretten senest 4 uger efter fordringsprøvelsesmødet, hvor kurator har taget endelig stilling til kravet.

Det er ikke kun den kreditor, der eventuelt får afvist et krav, der kan protestere og stævne. Enhver kreditor kan rejse indsigelser mod andres godkendelser, da enhver godkendelse af et krav påvirker den dividende/betaling, som kreditorerne modtager i konkursboet.

Det er vigtigt, at du som kreditor er opmærksom på fristerne i konkursloven, da en forglemmelse kan betyde, at du mister retten mod konkursboet.