Advokat (L), Partner

Gunvor Sundgaard Happe

August 2018:
Partner hos Sundgaard Advokater I/S

August 2016 – august 2018:
Partner hos Sundgaard Advokatfirma I/S / Homann Advokater

Januar 2016 – 31. juli 2016:
Associeret Partner hos Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith

Marts 2008 – december 2015:
Advokat hos Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith

Marts 2005 – februar 2008:
Advokatfuldmægtig hos Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith

September 2003 – februar 2005:
Stipendiat hos Kromann Reumert

Sprog: 

De skandinaviske sprog og engelsk

 

Uddannelse:

Januar 2014 – december 2015:
Kammeradvokatens High Potential Programme.

September 2009:
Møderet for Landsret

Marts 2008:
Advokat

September 1999 – februar 2005:
Cand.jur. fra Københavns Universitet.

September 2002 – juni 2003:
Exchange Student på Southampton Solent University.

Justitia, 2006, 29. årg., nr. 3, side 3-48: International fakturabelåning – særligt ved factoring – vurdering af det tingsretlige lovvalg.
Underviser i erhvervsret på HD-uddannelsen og HA-uddannelsen på CBS, Copenhagen Business School.

Underviser i konkurs og rekonstruktion på cand.merc.aud.-uddannelsen /revisorkandidat på CBS, Copenhagen Business School.

Bestyrelsesposter:

  • Bestyrelsesmedlem i Foreningen af Faste Kuratorer ved Sø- og Handelsrettens Skifteret
  • Bestyrelsesmedlem i Foreningen af Procedureadvokater
  • Bestyrelsesmedlem Erhvervsjuridisk Retshjælp       

 

Medlemskaber:

  • Advokatsamfundet
  • Danske Advokater
  • Danske Insolvensadvokater

Certificeret insolvensadvokat af Danske Insolvensadvokater

Gunvor Sundgaard Happe er fast kurator ved Sø- og Handelsrettens Skifteret. Hun er specialiseret i insolvens/rekonstruktion og rådgiver derudover danske- og internationale virksomheder om erhvervsretlige forhold.

Gunvor har en baggrund som advokat og associeret partner hos Kammeradvokaten, hvor hun arbejdede i mere 11 år, henholdsvis i afdelingen for miljø og byggeri (fast ejendom), afdelingen for skatteret og senest i insolvensafdelingen.

Gunvor har via sit arbejde oparbejdet et dybdegående kendskab inde for alle former for insolvens, og hun har mange års erfaring med håndtering af inden- og udenretlige rekonstruktioner, ligesom hun har behandlet såvel små- og mellemstore konkursboer inden for alle brancher samt behandlet nogle af de største og mest komplekse konkurs i Danmark, herunder Amagerbanken, og flere større konkursboer inden for ejendomssektoren, restaurationsbranchen og detailbranchen.

Gunvor har omfattende erfaring med virksomhedsoverdragelser, tvangsauktioner, udarbejdelse af kontrakter, forhandlinger og retssager, herunder bl.a. omstødelsessager og ledelses- og revisoransvarssager, idet hun eksempelvis har bistået med behandlingen af ansvarssagen mod ledelsen og revisor i ebh bank A/S, der var en største om mest omfattende bankansvarssager, der har verseret for domstolene, ligesom hun har bistået den engelske stat med en større retssag i Danmark.

Endvidere har Gunvor opnået certificering som insolvensadvokat.

Derudover er Gunvor ekstern lektor på CBS, Copenhagen Business School, hvor hun forelæser for revisorerne/cand.merc.aud’er i konkurs- og rekonstruktion, underviser HD’studerende i erhvervsret og udvidet erhvervsret og har undervist i iværksætterjura.

Gunvor sidder endelig i bestyrelsen i Erhvervsjuridisk Retshjælp, der yder frivillig rådgivning til iværksættere og mindre erhvervsdrivende, idet hun var med til at stifte foreningen i 2018.