Advokat (L), Partner

Gunvor Sundgaard Happe

August 2018:
Partner hos Sundgaard Advokater I/S

August 2016 – august 2018:
Partner hos Sundgaard Advokatfirma I/S / Homann Advokater

Januar 2016 – 31. juli 2016:
Associeret Partner hos Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith

Marts 2008 – december 2015:
Advokat hos Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith

Marts 2005 – februar 2008:
Advokatfuldmægtig hos Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith

September 2003 – februar 2005:
Stipendiat hos Kromann Reumert

Sprog: 

De skandinaviske sprog og engelsk

 

Uddannelse:

Januar 2014 – december 2015:
Kammeradvokatens High Potential Programme.

September 2009:
Møderet for Landsret

Marts 2008:
Advokat

September 1999 – februar 2005:
Cand.jur. fra Københavns Universitet.

September 2002 – juni 2003:
Exchange Student på Southampton Solent University.

Justitia, 2006, 29. årg., nr. 3, side 3-48: International fakturabelåning – særligt ved factoring – vurdering af det tingsretlige lovvalg.
Underviser i erhvervsret på HD-uddannelsen og HA-uddannelsen på CBS, Copenhagen Business School.

Underviser i konkurs og rekonstruktion på cand.merc.aud.-uddannelsen /revisorkandidat på CBS, Copenhagen Business School.

Bestyrelsesposter:

  • Bestyrelsesmedlem i Foreningen af Faste Kuratorer ved Sø- og Handelsrettens Skifteret
  • Bestyrelsesmedlem i Foreningen af Procedureadvokater
  • Bestyrelsesmedlem Erhvervsjuridisk Retshjælp       

 

Medlemskaber:

  • Advokatsamfundet
  • Danske Advokater
  • Danske Insolvensadvokater

Certificeret insolvensadvokat af Danske Insolvensadvokater

Gunvor Sundgaard Happe er fast kurator ved Sø- og Handelsrettens Skifteret. Hun er specialiseret i insolvens/rekonstruktion og rådgiver derudover danske- og internationale virksomheder om erhvervsretlige forhold.

Gunvor har en baggrund som advokat og associeret partner hos Kammeradvokaten, hvor hun arbejdede i mere 11 år, henholdsvis i afdelingen for miljø og byggeri (fast ejendom), afdelingen for skatteret og senest i insolvensafdelingen.

Gunvor har via sit arbejde oparbejdet et dybdegående kendskab inde for alle former for insolvens, og hun har mange års erfaring med håndtering af inden- og udenretlige rekonstruktioner, ligesom hun har behandlet såvel små- og mellemstore konkursboer inden for alle brancher samt behandlet nogle af de største og mest komplekse konkurs i Danmark, herunder Amagerbanken, og flere større konkursboer inden for ejendomssektoren, restaurationsbranchen og detailbranchen.

Gunvor har omfattende erfaring med virksomhedsoverdragelser, tvangsauktioner, køb og salg af fast ejendom, udarbejdelse af kontrakter, forhandlinger og retssager, herunder bl.a. omstødelsessager og ledelses- og revisoransvarssager, idet hun eksempelvis har bistået med behandlingen af ansvarssagen mod ledelsen og revisor i ebh bank A/S, der var en største om mest omfattende bankansvarssager, der har verseret for domstolene, ligesom hun har bistået den engelske stat med en større retssag i Danmark.

Endvidere har Gunvor opnået certificering som insolvensadvokat.

Derudover er Gunvor ekstern lektor på CBS, Copenhagen Business School, hvor hun forelæser for revisorerne/cand.merc.aud’er i konkurs- og rekonstruktion, underviser HD’studerende i erhvervsret og udvidet erhvervsret og har undervist i iværksætterjura.

Gunvor sidder endelig i bestyrelsen i Erhvervsjuridisk Retshjælp, der yder frivillig rådgivning til iværksættere og mindre erhvervsdrivende, idet hun var med til at stifte foreningen i 2018, ligesom hun sidder i bestyrelsen i Foreningen af Procedureadvokater samt i Kuratorforeningen.