Send en forespørgsel og vi vender tilbage hurtigst muligt og altid indenfor 24 timer

Hos Sundgaard Advokater har vi stor erfaring med alle aspekter omkring insolvens, konkurs og økonomisk uføre. Vi er derfor kvalificerede til at hjælpe dig eller din virksomhed, med at få styr på eventuelle økonomiske udfordringer.

Selskabsform

Mange vælger at drive virksomhed i selskabsform, der enten kan være et aktieselskab (A/S) eller et anpartsselskab (ApS). Oftest vælges et anpartsselskab i første omgang. Fordelen ved at drive virksomhed i selskabsform er, at man som udgangspunkt ikke hæfter personligt for selskabets gæld, medmindre man har påtaget sig dette ansvar specifikt – fx ved kaution.

Ulempen er, at det koster lidt mere at stifte og drive et lille selskab, og derudover har man pligt til at aflægge regnskaber, der bliver offentliggjort. Afleveres regnskabet ikke, vil Erhvervsstyrelsen sende selskabet til tvangsopløsning. Desuden er et selskab et selvstændigt skattesubjekt, hvorfor man bliver lidt hårdere beskattet som direktør i sit eget selskab end som selvstændig med virksomhed i personligt regi. Omvendt er beskatningen ved salg af virksomheden, når/hvis guldægget bliver en kæmpe succes, nemmere at håndtere i et selskab/koncern-struktur.

Ret tidligt i et selskabs levetid kan det være en fordel for mange at etablere en holdingstruktur, hvor selskabet ejes gennem et holdingselskab. De konkrete overvejelser herom afhænger dog helt af de konkrete omstændigheder og planerne for virksomheden/selskabet.

Stiftelsen af et selskab er som udgangspunkt en standardopgave, hvor langt de fleste erhvervsadvokater har dokumenterne liggende på hylden, ligesom selve stiftelsen kan håndteres af yngre medarbejdere uden mange års erfaring som advokat. Værdien for klienten ligger i den rådgivning, der følger med i forhold til valg af selskabsform og øvrige aftaler og dokumenter, der knytter sig til virksomhedens konkrete behov.

Stiftelse af et selskab kræver indbetaling af en bestemt selskabskapital på minimum 40.000 kr. (ApS) og 400.000 kr. (A/S). Kapitalen kan enten indbetales kontant eller indskydes i form af værdier (apportindskud). Kapitalen må ikke udbetales til ejeren igen efter stiftelsen. Den skal blive i selskabet, men må gerne bruges til opstarten eller til driften af virksomheden.

Tidligere kunne man også stifte selskaber som såkaldte iværksætterselskaber (IVS’er). Disse er nu afskaffet, og alle nuværende IVS’er skal være omdannet senest den 31. oktober 2021. 

Vi hjælper også gerne med den selskabsretlige rådgivning og udarbejdelse af dokumenter i forbindelse med andre selskabsretlige omstruktureringer, såsom spaltninger, fusion, aktieombytninger, anpartsombytninger, virksomhedsomdannelse samt ved generationsskifter.

Kontakt os for mere information om valg af selskabsform.