Send en forespørgsel og vi vender tilbage hurtigst muligt og altid indenfor 24 timer

Hos Sundgaard Advokater har vi stor erfaring med alle aspekter omkring insolvens, konkurs og økonomisk uføre. Vi er derfor kvalificerede til at hjælpe dig eller din virksomhed, med at få styr på eventuelle økonomiske udfordringer.

Omstrukturering

Hos Sundgaard Advokater bistår vi vores erhvervsklienter gennem hele deres selskabsretlige cyklus og hjælper med den selskabsretlige rådgivning og udarbejdelse af dokumenter i forbindelse med enhver selskabsretlig omstrukturering, såsom

Et selskabs selskabskapital er det beløb, som selskabet i sin tid blev stiftet med. Det er således en bunden del af selskabets egenkapital. Selskabskapitalen skal være på mindst 40.000 kr. for anpartsselskaber (ApS) og 400.000 kr. for aktieselskaber (A/S). Hvis man har opsparet overskud fra tidligere regnskabsår, indgår disse i egenkapitalen som en fri reserve. Det opsparede overskud kan konverteres til selskabskapital ved en kapitalforhøjelse. Hvis selskabskapitalen er tabt som følge af underskud eller nedskrivninger, påhviler der ledelsen en pligt til at reagere på dette, for eksempel ved en kapitalnedsættelse eller en kapitalforhøjelse til overkurs eller ved iværksættelse af andre tiltag, der medfører reetablering af selskabskapitalen.

Kapitalforhøjelser og -nedsættelser kræver en generalforsamlingsbeslutning og som oftest medvirken af en revisor. Normalt antager man en advokat til at rådgive om situationen, udarbejde de nødvendige dokumenter og anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen.

Vi indgår typisk i et tæt samarbejde med selskabets nuværende revisor, men bistår også gerne med at skabe kontakt til vores andre samarbejdspartnere i form af for eksempel revisorer, hvis der behov herfor.

Selskabsretlige omstruktureringer kan gennemføres ved at lægge to eksisterende selskaber sammen (fusion) eller udskille en gren af et selskabs virksomhed i et andet (evt. helt nyt) selskab (spaltning).

Hvis man for eksempel ønsker at drive virksomhed i selskabsform i stedet for personligt regi, så kan det gøres ved en virksomhedsomdannelse. Hvis man samtidig ønsker at etablere en holdingstruktur for sin virksomhed, så kan det gøres ved en aktie- eller anpartsombytning.

Både fusion, spaltning, ombytning og omdannelse kan enten gennemføres skattefrit eller skattepligtigt. Det er en række skattemæssige og strukturelle konsekvenser ved dette valg, som man altid bør drøfte grundigt med en uafhængig rådgiver med de rigtige kompetencer.

Vi kan bistå med alle former for selskabsretlige omstruktureringer, og vi giver altid en personlig og konkret rådgivning på et højt fagligt niveau til en rimelig pris.

Særligt om iværksætterselskaber (IVS’er):
Der findes ca. 44.000 iværksætterselskaber (IVS’er) i Danmark. Folketinget har besluttet at udfase virksomhedsformen iværksætterselskab. Det betyder, at alle eksisterende IVS’er skal lade sig omregistrere til anpartsselskaber (ApS’er) eller opløses senest den 15. oktober 2021. IVS’er, der ikke overholder fristen, vil blive tvangsopløst.

Kapitalkravet for ApS’er er sænket fra 50.000 kr. til 40.000 kr. Selskabskapitalen i IVS’et skal derfor udgøre mindst 40.000, før en omregistrering kan ske.

Det er selskabets generalforsamling (ejerne), der kan træffe beslutning om omregistrering. I forbindelse med beslutningen om omregistrering skal selskabets vedtægter ændres, så de opfylder kravene til anpartsselskaber.

Selskabskapitalen skal forhøjes til minimum 40.000 kr., og selskabets navn skal ændres, så ‘iværksætterselskab’ eller ‘IVS’ ændres til ‘anpartsselskab’ eller ‘ApS’. Indbetalingen af selskabskapitalen skal ske efter reglerne om kapitalforhøjelser.

Der skal vedhæftes dokumentation for selskabskapitalens indbetaling sammen med anmeldelsen.

Det er er gebyrfrit at omregistrere et IVS.

Kontakt os gerne ved yderligere spørgsmål ang. omstrukturering.