Priser

Sundgaard Advokater tilbyder altid en uforpligtende drøftelse af sagen, enten pr. telefon eller ved et personligt møde.

Omkostningerne til advokatbistand og omfanget heraf giver ofte klienten anledning til usikkerhed. Det er derfor vigtigt fra start af at have overblik over, hvad den konkrete opgave eller sag koster.

Hos Sundgaard Advokater er der åbenhed og gennemsigtighed om prisen for sagen/opgaven, og Sundgaard Advokater giver efter den indledende drøftelse af sagen en fast pris eller et overslag over de forventede omkostninger.

Ved det indledende møde oplyser Sundgaard Advokater om muligheder og den forventede tidshorisont, således at opgaven og prisen forventningsafstemmes med klienten, og der lægges en fælles plan for det videre forløb.

Ved afregningen af sagen tages der hensyn til sagens værdi, arbejdets omfang og vanskelighed, sagens udfald, den anvendte tid og det med sagen forbundne ansvar. Det kan aftales, at opgaven afregnes efter medgået tid.

Klienten bliver løbende orienteret om status i sagen, og der kan i øvrigt aftales faste modeller for, hvordan og hvor ofte klienten orienteres.

Ring eller skriv for en uforpligtende drøftelse af situationen og få forslag og råd i forhold til det videre forløb.

Kreditoranmeldelser

Kreditoranmeldelser foregår via følgende link:
https://kreditor.sundgaardadvokater.dk/

Skal vi også hjælpe dig?

Udfyld formularen herunder, og send os en 100% uforpligtende forespørgsel. Vi vender tilbage med et svar hurtigst muligt. Kontakt os i dag!