Advokat

Mads Kronika

+45 73 70 69 78 / +45 26 17 42 99

2024 – Advokat, Sundgaard Advokater

2021 – 2024 Advokatfuldmægtig, Sundgaard Advokater

2019 – 2021 Stud.jur., Advokatgruppen

2018 – 2019 Stud.jur., Anklagemyndigheden

2017 – 2018 Stud.jur., Lejerens Frie Retshjælp

2019 – 2021 Cand.jur., Aarhus Universitet
2016 – 2019 BA.jur., Aarhus Universitet

Mads taler engelsk og de skandinaviske sprog.

Mads har siden juni 2021, hvor han dimitterede fra Aarhus Universitet, været ansat som advokatfuldmægtig hos Sundgaard Advokater. Mads beskæftiger sig primært med konkursbehandling, behandling af selskaber under tvangsopløsning, fast ejendom samt almindelig erhvervsret.

Mads har, gennem studiets teoriske tilgang kombineret med flere relevante studiejobs og nuværende stilling, opnået en solid viden inden for erhvervsrettens fagområder, herunder processen. Mads tillægger desuden klientens ønske stor betydning, hvorfor der allerede ved sagens oprettelse tages en dialog med klienten, således klientens ønsker sammenholdt med sagens muligheder drøftes tæt, da klientens ønsker kan være vidt forskellige.