Advokat (L), Partner

Agnete Brus Krusell

Agnete Brus Krusell har en baggrund som advokat og partner hos Kammeradvokaten, hvor hun arbejdede siden 2008, henholdsvis i afdelingen for Proces og ansættelsesret og senest i afdelingen for finansiering og insolvensret.
Agnete er specialiseret i insolvens/rekonstruktion og erhvervsret, hvilket bl.a. indebærer en bred erfaring med håndtering af konkursboer og rekonstruktioner inden for de fleste brancher, herunder den finansielle sektor, ejendomsbranchen samt forsikringsbranchen.

Videre har hun stor erfaring i rådgivning omkring forsyningsbrist hos virksomheder, der leverer livnødvendige ydelser efter service- og sundhedsloven, herunder bl.a. hjemmepleje, BPA-ordninger, respiratoriske ordninger og bo- og opholdssteder.

Agnete har også været fast rådgiver for Lønmodtagernes Garantifond i hvilken forbindelse hun har stor erfaring med lønmodtageres retsstilling i konkurs, hvor hun har ført et stort antal retssager herom.

Agnete har i øvrigt i sin tid hos Kammeradvokaten bistået SKAT med en række rådgivningssager og retssager, herunder i forbindelse med indgivelse af konkursbegæringer, inddrivelsessager, fogedsager, arrestsager og ansvars- og erstatningssager. Gennem dette arbejde har Agnete Brus Krusell oparbejdet et særligt kendskab til SKATs organisation.

Agnete er certificeret insolvensadvokat af Danske Insolvensadvokater, ligesom hun er Princ2 certificeret.

August 2018:
Partner hos Sundgaard Advokatfer/Homann Advokater

Januar 2018 – juli 2018:
Partner hos Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith

Januar 2017 – december 2017:
Associeret partner hos Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith

August 2011 – december 2016:
Advokat hos Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith

Februar 2008 – august 2011:
Advokatfuldmægtig hos Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith

2015:
Møderet for Landsret

August 2011:
Advokat

September 2001 – oktober 2007:
Cand.jur. fra Aarhus Universitet

Retsvidenskabeligt tidsskrift (Rettid), 2008  Lov om Lønmodtagernes Garantifond – særligt dens samspil med konkurslovenes regler

Agnete Brus Krusell har løbende afholdt undervisning for offentlige myndigheder omkring inddrivelse og revisorer omkring rekonstruktioner med videre.

Sprog:

Skandinaviske og engelsk

Medlemskaber:

Advokatsamfundet

Danske Advokater

Danske Insolvensadvokater

SWIC, Scandinavian Women lnsolvency and Restructuring Confederation

Foreningen af Ansættelsesretsadvokater

Certificeret insolvensadvokat af Danske Insolvensadvokater
Certificeret i Prince2 – Foundation og Practitioner (projektledelse).

Jeg beskæftiger mig med insolvens/rekonstruktion og omstruktureringer, ansættelsesret samt generel erhvervsretlig rådgivning.

Jeg har bred og mange års erfaring med at rådgive om forhold, der relaterer sig til kriseramte virksomheder, såvel på virksomhedssiden som på kreditorsiden. Jeg håndterer både inden- og udenretlige rekonstruktioner, ligesom jeg beskæftiger mig med konkursboer inden for alle brancher.

Jeg har erfaring fra store konkursboer som Amagerbanken og flere af de større konkursboer inden for ejendomssektoren samt afvikling af forsikringsselskaber. Dette har givet et bred kendskab i forskellige branchers særlige behov og udfordringer.

Jeg har også oparbejdet betydelig erfaring med virksomhedsoverdragelser, fast ejendom og tvangsauktioner, udarbejdelse af kontrakter, selskabsretlige- og finansielle forhold, ligesom jeg har stor erfaring med forhandlinger og førelse af retssager, bl.a. omstødelsessager og ledelses- og rådgiveransvarssager samt inden for ansættelsesretten.

Videre har jeg specialiseret mig med håndtering af medarbejderes forhold i konkurs, herunder mulighederne for dækning af lønkrav hos Lønmodtagernes Garantifond, ligesom jeg rådgiver omkring alle aspekter af lønmodtageres rettigheder i relation til en arbejdsgivers konkurs.

Jeg er certificeret insolvensadvokat af Danske Insolvensadvokater.