Nyt lovtiltag til bekæmpelse af bl.a. fiktive fakturaer

Nye hæftelsesregler for ledelsen i virksomheder, hvor der f.eks. er udstedt urigtige fakturaer. Den 1. januar 2024 trådte en ny bestemmelse i kraft i opkrævningsloven § 10 d. Bestemmelsen medfører, at et ledelsesmedlem – i visse tilfælde – kan blive pålagt personlig, ubegrænset og solidarisk hæftelse for de skatter og afgifter, der ikke afregnes som […]