CF066493-2

Erstatning til minkavlere og følgeerhverv

af advokat Thomas Torré Christiansen

Et flertal i folketinget er nu endeligt blevet enige en aftale om erstatning til minkavlere og minkafhængige følgeerhverv.

Erstatning til minkavlere

For minkavlernes vedkommende er det væsentligste nye, at man nu offentliggør principperne for, hvordan erstatningen udmåles. Erstatningen til minkavlerne fastsættes på følgende måde:

  1. Erstatning for aflivede mink og for tabt indtjening i 2021 Her udbetales et standardbeløb pr. mink og den såkaldte tempobonus. Desuden får hver minkavler et engangsbeløb på kr. 80.000,-
  2. Værdien af driftsmidler og -inventar erstattes efter konkret udmåling fra taksationskommissionen
  3. Tabt fremtidig indtjening opgøres frem til 2030 og her erstattes den mistede fortjeneste baseret på gennemsnitstal og priser for 2017-2019.
    Desuden tilbydes minkavlerne et såkaldt dvalemodel, hvis de ønsker at genopstarte deres minkavl, når det igen bliver tilladt. Denne model er efter vores skøn ikke specielt attraktiv i praksis

Erstatning til følgeerhverv

I netværket har vi ventet i spænding på, hvad der blev tilbudt til følgeerhvervene og især på, hvordan disse blev afgrænset. Den nu offentliggjorte omfatter kun følgeerhverv, der er direkte berørt af forbuddet med minkavl i Danmark, det vil sige ikke virksomheden, der primært er påvirket af fx lukningen af Kopenhagen Fur. Kriterierne for at få erstatning for tab af følgeerhverv er,

a) over halvdelen af omsætningen er baseret på dansk minkavl.
b) produktionen ikke umiddelbart kan omlægges.

Erstatning udmåles efter de almindelige principper for ekspropriationserstatning, det vil sige virksomhedens værdi ”i handel og vandel”. Vurderingen foretages af taksationskommissionen på baggrund af virksomhedens regnskaber og evt. efter et konkret skøn. Det er usikkert, hvordan praksis vil udvikle sig om dette, men det må formodes, at der tages udgangspunkt i indtjeningen for 2017-2019 og udbetales erstatning svarende til 5-8 års manglende indtjening.

Hvem er vi?

Advokat Thomas Torre Christiansen, der er partner i Sundgaard Advokater, og specialist i insolvensret og retssagsbehandling har i samarbejde med Erol Altunöz, der er indehaver og direktør i pelsbrokerfirmaet MinkLink ApS tog i december 2020 skridt til at etablere et netværk for erhvervsdrivende, der er blevet berørt af de afledte konsekvenser af nedlukningen af minkavl i Danmark.

Hvordan kommer man med i netværket?

I første omgang sender man blot en mail til ttc@sundgaardadvokater.dk med anmodning om at blive optaget i netværket. Samtidig giver man samtykke til at behandling af sine personoplysninger og udsendelse af de minkrelaterede nyhedsbrev. Det er gratis indtil videre.

Del indlæg