Voldgift & Retssager

 

Såvel i samhandel som uden for kontraktforhold opstår der løbende konflikter, hvor sagens parter ikke er enige om udfaldet.

I mange tilfælde vil det af tidsmæssige, forretningsmæssigt og økonomiske årsager være en fordel for parterne at forsøge at opnå en udenretlig løsning, som begge parter kan acceptere.

Retssager fører ofte til frustrationer for de involverede parter bl.a. i forhold til tidshorisonten for den anlagte retssag og de forventede omkostninger til sagen.

Hvis retssag anlægges, er det vigtigt at anlægge den rette strategi i forhold til håndtering af selve tvisten, bevissikring og vidner samt sikre, at retssagsbehandlingen ikke forlænges unødig, og at omkostningerne begrænses.

Sundgaard Advokater har betydelig erfaring med forhandlinger af omtvistede krav og førelse af voldgifts- og retssager og har ført en række retssager, herunder skattesager, sager om kontraktforhold, omstødelsessager, erstatningssager og revisor- og ledelsesansvarssager.

Sundgaard Advokater yder naturligvis også rådgivning i forbindelse med at opnå løsning uden anlæggelse af retssag.

Sundgaard Advokater fører rettsager i hele landet ved byretterne, landsretterne og Højesteret.

Ring eller skriv for en uforpligtende drøftelse af situationen og få forslag og råd i forhold til det videre forløb.

Kreditoranmeldelser

Kreditoranmeldelser foregår via følgende link:
https://kreditor.sundgaardadvokater.dk/

Skal vi også hjælpe dig?

Udfyld formularen herunder, og send os en 100% uforpligtende forespørgsel. Vi vender tilbage med et svar hurtigst muligt. Kontakt os i dag!