Thomas Torre Christiansen

Advokat (H), Partner

ttc@sundgaardadvokater.dk
+45 40 92 29 65

 

 

 

 

 

Jeg beskæftiger mig med generel erhvervsrådgivning, herunder især ansættelsesret og insolvensret.

Jeg har mange års erfaring med at bistår små og mellemstore virksomheder gennem de forskellige faser i virksomhedens livcyklus. Jeg bistår den håbefulde iværksætter med etablering af den lille iværksættervirksomhed, varetager den løbende rådgivning af den voksende og stadig mere komplekse virksomhed, herunder med selskabsstruktur, ansættelsesforhold, lejeforhold, kontrakter, skatteforhold og de mange offentligretlige krav, der gælder for eksempel vedrørende persondatabeskyttelse og forbrugerbeskyttelse. Jeg hjælper desuden virksomheder gennem rekonstruktioner og omstrukturering i forbindelse med økonomiske vanskeligheder eller gennem virksomhedsoverdragelsen/børsintroduktionen, hvis det skulle komme så vidt.

Jeg lægger vægt på den personlige relation, og på det indgående kendskab jeg har til mine klienter og de særlige forhold, der knytter sig til deres virksomhed. Jeg har en pragmatisk og omkostningsbevidst tilgang til sagerne, som jeg ofte løser ved at inddrage rene kommercielle hensyn og menneskelig indsigt.

Jeg er meget åben omkring priser og kan næsten altid give et realistisk prisoverslag eller en fast pris på en given opgave. Jeg foretrækker et mindeligt forlig frem for en fed retssag. Jeg medvirker således aldrig til, at der føres unødig proces, men prioriterer ordentlighed og at værne om de værdier, der sikrer opretholdelsen af et velfungerende retssystem.

Jeg er en dygtig procedureadvokat og har møderet for Højesteret. Jeg har ført et trecifret antal retssager inden for stort set alle retsområder og i mere end 10 år har jeg undervist i civilproces på Københavns Universitet og i retssagshandling på Advokatsamfundets obligatoriske advokatuddannelse.

Jeg er meget engageret i det internationale advokatsamarbejde og er aktiv medlem af bestyrelsen i JCA International, der er et netværk af mellemstore europæiske advokatvirksomheder med fokus på internationale erhvervsforhold og virksomhedstransaktioner. Desuden er jeg medlem af foreningen INSOL Europe, der er en europæisk organisation for personer, der beskæftiger sig med insolvens og rekonstruktion af virksomheder.