Gunvor Sundgaard Happe

Advokat (L), Partner
Møderet for landsretten

gsh@sundgaardadvokater.dk
Mobil +45 25 10 05 03

 

 

 

 

Jeg beskæftiger mig med insolvens/rekonstruktion og omstruktureringer samt erhvervsretlige forhold i øvrigt.

Jeg  har bred og mange års erfaring med at rådgive om forhold, der relaterer sig til kriseramte virksomheder, såvel på virksomhedssiden som på kreditorsiden. Jeg har mange års erfaring med håndteringen af inden- og udenretlige rekonstruktioner, ligesom jeg behandler både små og mellemstore konkursboer inden for alle brancher. Jeg har også erfaring med behandling af større konkursboer, bl.a. Amagerbanken og flere af de større konkursboer inden for ejendomssektoren, restaurationsbranchen og detailbranchen m.v. Dette har givet mig et bred kendskab i forskellige branchers særlige behov og udfordringer.

Jeg har også betydelig erfaring med virksomhedsoverdragelser, fast ejendom og tvangsauktioner, udarbejdelse af kontrakter, selskabsretlige- og finansielle forhold, herunder også fra arbejdet med håndtering af konkurser og rekonstruiktioner/omstruktureringer, ligesom jeg har stor erfaring med forhandlinger og førelse retssager, herunder omstødelsessager og ledelses- og revisoransvarssager, også inden for den finansielle sektor.

Jeg bistår ved afvikling af virksomheder, likvidationer, turnarounds og helt og delvist salg af virksomheder, såvel sædvanligt salg som salg af kriseramte virksomheder.

Desuden bistår jeg iværksættere, herunder vedrørende kontrakts, selskabs- og forretningsmæssige forhold samt vedrørende finansiering, ligesom hun bistår med fondsarbejde.