Thomas Torré Christiansen - Advokat og partner hos Sundgaard Advokater

Thomas Torré Christiansen

Advokat (H), Partner

+45 40 92 29 65
ttc@sundgaardadvokater.dk

 

 

 

 

 

Thomas Torre Christiansen har arbejdet som advokat siden 2003 og været selvstændig/partner siden 2008. Thomas er specialiseret i generel erhvervsret, insolvensret og ansættelsesret og bistår både virksomheder og privatpersoner.

Thomas har mange års erfaring med at bistå små- og mellemstore virksomheder gennem de forskellige faser i virksomhedens livscyklus. Han bistår med etablering af virksomheder, varetager den løbende rådgivning af den voksende og stadig mere komplekse virksomhed, herunder med selskabsstruktur, ansættelsesforhold, lejeforhold, kontrakter, skatteforhold og de mange offentligretlige krav, der gælder for eksempel vedrørende persondatabeskyttelse og forbrugerbeskyttelse. Desuden hjælper Thomas ligeledes virksomheder gennem rekonstruktioner og omstrukturering i forbindelse med økonomiske vanskeligheder eller gennem virksomhedsoverdragelsen/børsintroduktionen, hvis det skulle komme så vidt.

Thomas har desuden stor erfaring med ligebehandlingsområdet, hvor han har ført en lang række sager om opsigelser af gravide medarbejdere, herunder også flere principielle sager.

Thomas specialiseret i persondatabeskyttelse og bistår små og mellemstore virksomheder i løbende overholdelse af persondataforordningen (GDPR) og har modtaget flere internationalt anerkendte certificeringer på området.

Siden 2010 har Thomas haft møderet for Højesteret, og han har ført flere markante retssager inden for mange forskellige retsområder. Han har i mere end 12 år undervist i civilproces på Københavns Universitet og i retssagshandling på Advokatsamfundets obligatoriske advokatuddannelse.

Thomas er engageret i det internationale advokatsamarbejde og er medlem af foreningen INSOL Europe, der er en europæisk organisation for personer, der beskæftiger sig med insolvens og rekonstruktion af virksomheder.