Pernille Bigaard

Advokat (H), Partner
Møderet for højesteretten

pbi@sundgaardadvokater.dk
Mobil + 45 40 32 72 29

 

 

 

 

Pernille er fast kurator ved Sø- og Handelsrettens Skifteret og er en af Danmarks mest erfarne behandlere af konkursboer.

Pernille har bistået ved økonomiske rekonstruktioner og konkursbehandlinger af en lang række store danske virksomheder som bl.a. Sterling Airways A/S, Sterling Airlines A/S, Centerplan A/S, Sandgården A/S, O. W. Bunker A/S, Fona A/S og senest Arnold Busck A/S.

Pernille er bredt anerkendt af de store internationale ratingbureauer som førende i Danmark inden for insolvens og rekonstruktioner. Hendes store erfaring og ekspertise gør, at hun ofte bliver valgt til at håndtere de mest komplekse sager i Danmark, bl.a. som nævnt som kurator i konkursboet efter OW Bunker, som er den største konkurs i Danmark i nyere tid.

Siden 1988 har Pernille haft møderet for Højesteret, og hun har ført flere markante retssager i relation til konkursramte og insolvente virksomheder.

Desuden er Pernille uddannet mediator, og hun er tilknyttet Mediationsinstituttet. Hun har bl.a. gennem sin tilknytning til Københavns Byret under retsmæglingsforsøgsordningen opnået stor erfaring i retsmægling/mediation.

Pernille var som dengang formand for Kuratorforeningen med til at stifte Foreningen af Danske Insolvensadvokater i 2004 og besatte formandsposten frem til 2018, var i en årrække formand for Advokatsamfundets Udvalg vedrørende Insolvensret og formand for Danske Advokaters Fagudvalg vedrørende Insolvensret. Derudover er Pernille tilknyttet Gældsstyrelsens Advokatpanel.