Gunvor Sundgaard Happe - Advokat og partner hos Sundgaard Advokater

Gunvor Sundgaard Happe

Advokat (L), Partner
Møderet for landsretten

+45 25 10 05 03
gsh@sundgaardadvokater.dk

 

 

 

 

 

 

Gunvor Sundgaard Happe er fast kurator ved Sø- og Handelsrettens Skifteret. Hun er specialiseret i insolvens/rekonstruktion og rådgiver derudover danske- og internationale virksomheder om erhvervsretlige forhold.

Gunvor har en baggrund som advokat og associeret partner hos Kammeradvokaten, hvor hun arbejdede i mere 11 år, henholdsvis i afdelingen for miljø og byggeri (fast ejendom), afdelingen for skatteret og senest i insolvensafdelingen.

Gunvor har via sit arbejde oparbejdet et dybdegående kendskab inde for alle former for insolvens, og hun har mange års erfaring med håndtering af inden- og udenretlige rekonstruktioner, ligesom hun har behandlet såvel små- og mellemstore konkursboer inden for alle brancher samt behandlet nogle af de største og mest komplekse konkurs i Danmark, herunder Amagerbanken, og flere større konkursboer inden for ejendomssektoren, restaurationsbranchen og detailbranchen.

Gunvor har omfattende erfaring med virksomhedsoverdragelser, tvangsauktioner, udarbejdelse af kontrakter, forhandlinger og retssager, herunder bl.a. omstødelsessager og ledelses- og revisoransvarssager, idet hun eksempelvis har bistået med behandlingen af ansvarssagen mod ledelsen og revisor i ebh bank A/S, der var en største om mest omfattende bankansvarssager, der har verseret for domstolene, ligesom hun har bistået den engelske stat med en større retssag i Danmark.

Endvidere har Gunvor opnået certificering som insolvensadvokat.

Derudover er Gunvor ekstern lektor på CBS, Copenhagen Business School, hvor hun forelæser for revisorerne/cand.merc.aud’er i konkurs- og rekonstruktion, underviser HD’studerende i erhvervsret og udvidet erhvervsret og har undervist i iværksætterjura.

Gunvor sidder endelig i bestyrelsen i Erhvervsjuridisk Retshjælp, der yder frivillig rådgivning til iværksættere og mindre erhvervsdrivende, idet hun var med til at stifte foreningen i 2018.